42 Để lập trình PLC WAGO, bạn cần thực hiện các bước sau:Bước 1: Tạo một chương trình mới

 • Mở phần mềm lập trình PLC WAGO.
 • Chọn New Project (Chương trình mới).


Bước 2: Thêm module vào chương trình

 • Chọn Project Explorer (Khám phá dự án) trong cửa sổ trái.
 • Nhấp chuột phải vào đường dẫn Project, chọn New Module (Mô-đun mới).
 • Chọn module phù hợp với yêu cầu của bạn và thêm vào chương trình.


Bước 3: Thiết lập thiết bị và kết nối

 • Chọn Devices (Thiết bị) trong cửa sổ trái.
 • Chọn Add Device (Thêm thiết bị) và chọn thiết bị WAGO cần sử dụng.
 • Thiết lập kết nối với thiết bị bằng cách chọn Network Configuration (Cấu hình mạng) và nhập thông tin kết nối.


Bước 4: Lập trình

 • Chọn Programming (Lập trình) trong cửa sổ trái.
 • Chọn ngôn ngữ lập trình và bắt đầu viết mã lệnh.
 • Để lưu trữ các giá trị trong PLC, bạn có thể sử dụng các biến và hằng số.


Bước 5: Kiểm tra và tải chương trình

 • Chọn Online in the main menu (Trực tuyến trong menu chính) để kiểm tra chương trình.
 • Khi đã hoàn thành, chọn Download (Tải xuống) để tải chương trình vào thiết bị.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn chi tiết từ WAGO hoặc tìm kiếm trên các diễn đàn kỹ thuật để tìm hiểu thêm về lập trình PLC WAGO.


Xem thêm:


Video thực hành thực tế trên PLC, I/O hãng Wago
Lập trình và chạy thử PLC Wago 750-842

Lập trình và chạy thử WAGO 750-323, 750-333


Kiểm tra, dò lỗi và chạy thử các hệ thống I/O Systems 750-xxx của hãng WAGO | IO Check

Cấu hình địa chỉ IP cho PLC WAGO 750-842, 750-881

Upload chương trình PLC WAGO 750-842 về máy tính

Lập trình và chạy thử WAGO 750-337 CANopen


Lập trình WAGO 750 Profibus và module

Hướng dẫn WAGO 750-333: Mô-đun Profibus