WAGO Ethernet Settings

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ IP có thể sẽ hữu ích khi làm việc với một số dòng PLC/ Coupler Ethernet của hãng Wago như:

BACnet/IP Fieldbus Coupler; 4th generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-332

BACnet/IP Fieldbus Coupler; 4th generation


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 1st Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-340

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 1st Generation


Fieldbus Coupler ETHERNET; 1st Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-342

Fieldbus Coupler ETHERNET; 1st Generation


Fieldbus Coupler ETHERNET; 3rd Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-352/000-001

Fieldbus Coupler ETHERNET; 3rd Generation

DISCONTINUED


Fieldbus Coupler ETHERNET; 3rd Generation; Extreme

I/O Systems WAGO I/O System 750 XTR Item no. 750-352/040-000

Fieldbus Coupler ETHERNET; 3rd Generation; Extreme

DISCONTINUED


Fieldbus Coupler EtherCAT

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354

Fieldbus Coupler EtherCAT


Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354/000-001

Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch


Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch; 100 Mbit/s; Diagnostics

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354/000-002

Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch; 100 Mbit/s; Diagnostics


Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-362

Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation


Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-362/000-001

Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation


Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation; Extreme

I/O Systems WAGO I/O System 750 XTR Item no. 750-362/040-000

Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation; Extreme


Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; ECO

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-363

Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; ECO


Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; Extreme

I/O Systems WAGO I/O System 750 XTR Item no. 750-363/040-000

Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; Extreme


Fieldbus Coupler Modbus TCP M12; 4th generation; Extreme

I/O Systems WAGO I/O System 750 XTR Item no. 750-364/040-010

Fieldbus Coupler Modbus TCP M12; 4th generation; Extreme


Fieldbus Coupler EtherNet/IP M12; 4th generation; Extreme

I/O Systems WAGO I/O System 750 XTR Item no. 750-365/040-010

Fieldbus Coupler EtherNet/IP M12; 4th generation; Extreme


Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; DLR

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-366

Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; DLR


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 2nd Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-370

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 2nd Generation

DISCONTINUED


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-375

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-375/025-000

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; Advanced


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; ECO Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-377

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; ECO Advanced


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; ECO Advanced

Color

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-377/025-000

Fieldbus Coupler PROFINET IO

3rd Generation; Ext. Temperature; ECO Advanced


MP-Bus Master

Color

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-643

MP-Bus Master


Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-823

Controller EtherNet/IP

4th generation; 2 x ETHERNET; ECO


Controller BACnet MS/TP

PLCs – Controllers Item no. 750-829

Controller BACnet MS/TP


Controller BACnet/IP

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-831

Controller BACnet/IP


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller BACnet/IP; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-831/000-002

Controller BACnet/IP

ECO


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-832

Controller BACnet/IP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot


Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-832/000-002

Controller BACnet/IP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; ECO


Controller ETHERNET

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-841

Controller ETHERNET


DISCONTINUED

Controller ETHERNET; 1st Generation

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-842

Controller ETHERNET

1st Generation


Controller ETHERNET; 1st Generation; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-843

Controller ETHERNET

1st Generation; ECO


Controller KNX IP

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-849

Controller KNX IP


DISCONTINUED

Controller ETHERNET; 3rd Generation; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-852

Controller ETHERNET

3rd Generation; ECO


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-862

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET; ECO


Controller ETHERNET; 2nd Generation; RS-232

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-873

Controller ETHERNET

2nd Generation; RS-232


DISCONTINUED

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-880

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-880/025-000

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Ext. Temperature


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-880/025-001

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-880/025-002

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Extreme

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-880/040-000

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Extreme


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Extreme

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-880/040-001

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Extreme


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-881

Controller ETHERNET

3rd Generation


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation; Media Redundancy

PLCs – Controllers Item no. 750-882

Controller ETHERNET

3rd Generation; Media Redundancy


For this product there are follow ups available


Controller flexROOM®

PLCs – Controllers Item no. 750-884

Controller flexROOM®


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller flexROOM®; FG8

PLCs – Controllers Item no. 750-884/000-008

Controller flexROOM®

FG8


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy

PLCs – Controllers Item no. 750-885

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-885/025-000

Controller ETHERNET

3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy; Ext. Temperature


Controller KNX IP

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-889

Controller KNX IP


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-890

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-000

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-001

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-002

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-890/040-000

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Extreme


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-891

Controller Modbus TCP

4th generation; 2 x ETHERNET


Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-893

Controller EtherNet/IP

4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot


ETHERNET RJ-45 connector, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; for field assembly

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-975

ETHERNET RJ-45 connector, IP20

ETHERNET 10/100 Mbit/s; for field assembly


PROFINET RJ-45 connector, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; for field assembly

PLCs – Controllers Item no. 750-976

PROFINET RJ-45 connector, IP20

ETHERNET 10/100 Mbit/s; for field assembly


Connector ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568A; AWG 22

PLCs – Controllers Item no. 750-977/000-011

Connector ETHERNET

RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568A; AWG 22


Connector ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568B; AWG 22

PLCs – Controllers Item no. 750-977/000-012

Connector ETHERNET

RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568B; AWG 22


Connector ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568A; AWG 24

PLCs – Controllers Item no. 750-977/000-021

Connector ETHERNET

RJ-45; Cat. 6A; straight; Code T568A; AWG 24


Basic Controller 100; 2 x ETHERNET; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8000

Basic Controller 100

2 x ETHERNET; ECO


Basic Controller 100; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-8001

Basic Controller 100

2 x ETHERNET


Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8100

Controller PFC100

2 x ETHERNET; ECO


Controller PFC100; 2 x ETHERNET

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8101

Controller PFC100

2 x ETHERNET


Controller PFC100; FG0; 2 x ETHERNET

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8101/000-010

Controller PFC100

FG0; 2 x ETHERNET


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC100; 2 x ETHERNET; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8101/025-000

Controller PFC100

2 x ETHERNET; Ext. Temperature


Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8102

Controller PFC100

2 x ETHERNET, RS-232/-485


Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8102/025-000

Controller PFC100

2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8202

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; FG1; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/000-011

Controller PFC200

FG1; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/000-012

Controller PFC200

FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/000-022

Controller PFC200

Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/025-001

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/025-002

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/040-000

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme


DISCONTINUED

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/040-001

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme


DISCONTINUED

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8203

Controller PFC200

2 x ETHERNET, CAN, CANopen


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8203/025-000

Controller PFC200

2 x ETHERNET, CAN, CANopen; Ext. Temperature


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8204

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8206

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8206/025-001

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8206/040-000

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme


DISCONTINUED

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Extreme

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8206/040-001

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Extreme


DISCONTINUED

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8207

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module

PLCs – Controllers Item no. 750-8207/000-022

Controller PFC200

Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8207/025-000

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Ext. Temperature


DISCONTINUED

For this product there are follow ups available

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Telecontrol technology; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8207/025-001

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Telecontrol technology; Ext. Temperature


DISCONTINUED

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8208

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8208/025-000

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8208/025-001

Controller PFC200

2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Telecontrol technology; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8210

Controller PFC200

2nd Generation; 4 x ETHERNET


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8210/025-000

Controller PFC200

2nd Generation; 4 x ETHERNET; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8210/040-000

Controller PFC200

2nd Generation; 4 x ETHERNET; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

PLCs – Controllers Item no. 750-8211

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8211/040-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8212

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; BACnet/IP

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/000-100

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; BACnet/IP


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/025-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/025-001

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/025-002

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/040-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/040-001

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, RS-232/-485; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/040-010

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, RS-232/-485; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8213

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8213/040-010

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8214

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A

PLCs – Controllers Item no. 750-8215

Controller PFC200

2nd Generation; 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8216

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Ext. Temperature

Color

PLCs – Controllers Item no. 750-8216/025-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8216/025-001

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8216/040-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version

PLCs – Controllers Item no. 750-8217

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8217/025-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version

PLCs – Controllers Item no. 750-8217/600-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8217/625-000

Controller PFC200

2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version; Ext. Temperature


Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

PLCs – Controllers Item no. 751-9301

Compact Controller 100

8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD


Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; SD

PLCs – Controllers Item no. 751-9401

Compact Controller 100

8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; SD