WAGO Ethernet Setting

Các bước thực hiện cài đặt cấu hình địa chỉ IP cho WAGO Ethernet
- Chọn cổng kết nối cho PLC/ Mô-đun WAGO và PC
- Nhập địa chỉ IP mong muốn

- Chọn Write để download IP xuống Mô-đun, PLC Wago Ethernet

- Chọn chức năng Read để đọc IP thực tế của Module, PLC WAGO

Hướng dẫn trên có thể áp dụng cho tất cả các PLC và Coupler của WAGO có cổng mạng (Ethernet):

Một số dòng PLC Wago được hỗ trợ như:

Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-823

Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO


Controller BACnet MS/TP

PLCs – Controllers Item no. 750-829

Controller BACnet MS/TP


Controller BACnet/IP

PLCs – Controllers Item no. 750-831

Controller BACnet/IP

DISCONTINUED


Controller BACnet/IP; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-831/000-002

Controller BACnet/IP; ECO

DISCONTINUED


Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-832

Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot


Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-832/000-002

Controller BACnet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; ECO


Controller ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-841

Controller ETHERNET

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 1st Generation

PLCs – Controllers Item no. 750-842

Controller ETHERNET; 1st Generation


Controller ETHERNET; 1st Generation; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-843

Controller ETHERNET; 1st Generation; ECO


Controller KNX IP

PLCs – Controllers Item no. 750-849

Controller KNX IP

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-852

Controller ETHERNET; 3rd Generation; ECO

DISCONTINUED


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-862

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO


Controller ETHERNET; 2nd Generation; RS-232

PLCs – Controllers Item no. 750-873

Controller ETHERNET; 2nd Generation; RS-232

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-880

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-880/025-000

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-880/025-001

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-880/025-002

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-880/040-000

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Extreme

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-880/040-001

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Telecontrol technology; Extreme

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation

PLCs – Controllers Item no. 750-881

Controller ETHERNET; 3rd Generation


Controller ETHERNET; 3rd Generation; Media Redundancy

PLCs – Controllers Item no. 750-882

Controller ETHERNET; 3rd Generation; Media Redundancy


Controller flexROOM®

PLCs – Controllers Item no. 750-884

Controller flexROOM®

DISCONTINUED


Controller flexROOM®; FG8

PLCs – Controllers Item no. 750-884/000-008

Controller flexROOM®; FG8

DISCONTINUED


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy

PLCs – Controllers Item no. 750-885

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy


Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-885/025-000

Controller ETHERNET; 3rd Generation; SD Card Slot; Media Redundancy; Ext. Temperature


Controller KNX IP

PLCs – Controllers Item no. 750-889

Controller KNX IP


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-890

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-000

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-001

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Ext. Temperature


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-890/025-002

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-890/040-000

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot; Extreme


Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-891

Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET


Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot

PLCs – Controllers Item no. 750-893

Controller EtherNet/IP; 4th generation; 2 x ETHERNET, SD Card Slot


Basic Controller 100; 2 x ETHERNET; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-8000

Basic Controller 100; 2 x ETHERNET; ECO


Basic Controller 100; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-8001

Basic Controller 100; 2 x ETHERNET


Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-8100

Controller PFC100; 2 x ETHERNET; ECO


Controller PFC100; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-8101

Controller PFC100; 2 x ETHERNET


Controller PFC100; FG0; 2 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-8101/000-010

Controller PFC100; FG0; 2 x ETHERNET

DISCONTINUED


Controller PFC100; 2 x ETHERNET; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8101/025-000

Controller PFC100; 2 x ETHERNET; Ext. Temperature


Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8102

Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8102/025-000

Controller PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8202

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


Controller PFC200; FG1; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/000-011

Controller PFC200; FG1; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

DISCONTINUED


Controller PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/000-012

Controller PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

DISCONTINUED


Controller PFC200; Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/000-022

Controller PFC200; Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/025-002

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/040-000

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8202/040-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen

PLCs – Controllers Item no. 750-8203

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8203/025-000

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen

PLCs – Controllers Item no. 750-8204

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave

PLCs – Controllers Item no. 750-8206

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8206/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8206/040-000

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8206/040-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Extreme

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module

PLCs – Controllers Item no. 750-8207

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module

DISCONTINUED


Controller PFC200; Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module

PLCs – Controllers Item no. 750-8207/000-022

Controller PFC200; Application for energy data management; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8207/025-000

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8207/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module; Telecontrol technology; Ext. Temperature

DISCONTINUED


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master

PLCs – Controllers Item no. 750-8208

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8208/025-000

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8208/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Master; Telecontrol technology; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET

PLCs – Controllers Item no. 750-8210

Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8210/025-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8210/040-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

PLCs – Controllers Item no. 750-8211

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8211/040-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

PLCs – Controllers Item no. 750-8212

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; BACnet/IP

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/000-100

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; BACnet/IP


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/025-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/025-001

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/025-002

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Ext. Temperature; ECO


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/040-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/040-001

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Telecontrol technology; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, RS-232/-485; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8212/040-010

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, RS-232/-485; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen

PLCs – Controllers Item no. 750-8213

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8213/040-010

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET M12, CAN, CANopen; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen

PLCs – Controllers Item no. 750-8214

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen


Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A

PLCs – Controllers Item no. 750-8215

Controller PFC200; 2nd Generation; 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave

PLCs – Controllers Item no. 750-8216

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8216/025-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8216/025-001

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Telecontrol technology; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme

PLCs – Controllers Item no. 750-8216/040-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Extreme


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version

PLCs – Controllers Item no. 750-8217

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8217/025-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; EU version; Ext. Temperature


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version

PLCs – Controllers Item no. 750-8217/600-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version


Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version; Ext. Temperature

PLCs – Controllers Item no. 750-8217/625-000

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G; Global version; Ext. Temperature


Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

PLCs – Controllers Item no. 751-9301

Compact Controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD


Industrial PC, I/O-IPC-C6, Linux  ®2.6; dark gray

PLCs – Controllers Item no. 758-874/000-110

Industrial PC, I/O-IPC-C6, Linux ®2.6; dark gray

DISCONTINUED


Industrial PC, I/O-IPC-C6, Linux  ®2.6; PROFIBUS Master; dark gray

PLCs – Controllers Item no. 758-874/000-111

Industrial PC, I/O-IPC-C6, Linux ®2.6; PROFIBUS Master; dark gray

DISCONTINUED


Industrial PC, I/O-IPC-C6, Linux  ®2.6; PROFIBUS Master; Telecontrol technology; dark gray

PLCs – Controllers Item no. 758-874/000-131

Industrial PC, I/O-IPC-C6, Linux ®2.6; PROFIBUS Master; Telecontrol technology; dark gray

DISCONTINUED


Industrial PC, I/O-IPC-P14, Linux ® 2.6; dark gray

PLCs – Controllers Item no. 758-876/000-110

Industrial PC, I/O-IPC-P14, Linux ® 2.6; dark gray

DISCONTINUED


WLAN ETHERNET Gateway

PLCs – Controllers Item no. 758-918

WLAN ETHERNET Gateway


WLAN ETHERNET Gateway

PLCs – Controllers Item no. 758-918/000-001

WLAN ETHERNET Gateway


Wireless Access Point

PLCs – Controllers Item no. 758-919

Wireless Access Point


IoT Box; Energy Data

PLCs – Controllers Item no. 2854-099/000-001

IoT Box; Energy Data


IoT Box; MES

PLCs – Controllers Item no. 2854-099/000-002

IoT Box; MES


IoT Box; Energy Data 4G

PLCs – Controllers Item no. 2854-099/000-003

IoT Box; Energy Data 4G


IoT Box; MES 4G

PLCs – Controllers Item no. 2854-099/000-004

IoT Box; MES 4G


Một số dòng Coupler Ethernet Wago cũng thực hiện tương tự:

Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; ECO

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-363

Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; ECO


Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; DLR

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-366

Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; DLR


Fieldbus Coupler ETHERNET; 1st Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-342

Fieldbus Coupler ETHERNET; 1st Generation


Fieldbus Coupler EtherCAT

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354

Fieldbus Coupler EtherCAT


Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-362

Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation


Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354/000-001

Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch


Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch; 100 Mbit/s; Diagnostics

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354/000-002

Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch; 100 Mbit/s; Diagnostics


Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-362/000-001

Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 1st Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-340

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 1st Generation


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-375

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; ECO Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-377

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; ECO Advanced


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; ECO Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-377/025-000

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; ECO Advanced


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; Advanced

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-375/025-000

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Ext. Temperature; Advanced


BACnet/IP Fieldbus Coupler; 4th generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-332

BACnet/IP Fieldbus Coupler; 4th generation


MP-Bus Master

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-643

MP-Bus Master


Fieldbus Coupler ETHERNET; 3rd Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-352/000-001

Fieldbus Coupler ETHERNET; 3rd Generation

DISCONTINUED


Fieldbus Coupler PROFINET IO; 2nd Generation

I/O Systems WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-370

Fieldbus Coupler PROFINET IO; 2nd Generation


Video thiết lập địa chỉ IP WAGO: