Phần mềm WAGO-I/O-CHECK

WAGO-I/O-CHECK là một ứng dụng Windows dễ sử dụng để vận hành và hiển thị các nút hệ thống WAGO I/O System 750 mà không cần kết nối với hệ thống fieldbus.


Phần mềm đọc cấu hình từ nút và hiển thị nó dưới dạng đồ họa trên màn hình. Đồ họa này có thể được in cùng với danh sách cấu hình như tài liệu.


Với WAGO-I/O-CHECK, bạn có thể hiển thị và chỉ định dữ liệu quá trình của các mô-đun I/O. Dây nối trường, bao gồm tất cả các cảm biến và actuator, có thể được kiểm tra trước khi khởi động.


Đối với một số loại giao diện, như các mô-đun Pt100 và thermocouple, có thể thực hiện các thiết lập cụ thể cho ứng dụng, chẳng hạn như tốc độ baud hoặc loại cảm biến.


Để kết nối WAGO-I/O-CHECK với nút, bộ ghép cần được kết nối với một cổng serial hoặc USB trên máy tính bằng cáp giao tiếp được cung cấp trong bộ sản phẩm.


Tổng thể, WAGO-I/O-CHECK là một công cụ tiện lợi và dễ sử dụng để cấu hình và kiểm tra nút hệ thống WAGO I/O System 750 mà không cần kết nối với hệ thống fieldbus. Nó cho phép hiển thị dữ liệu quá trình và cấu hình của nút một cách dễ dàng, cũng như khả năng thực hiện các thiết lập cụ thể cho một số loại giao diện. Kết nối bộ ghép với cổng serial hoặc USB trên máy tính bằng cáp giao tiếp được cung cấp cho phép truyền thông giữa phần mềm và nút.

- Trong phần mềm WAGO I/O check sẽ cho phép người dùng kiểm tra lỗi, bật/ tắt I/O, đọc tín hiệu của từng mô-đun


- Cáp USB WAGO 750 để kết nối với Coupler WAGO


- Kết nối cáp USB với Wago Coupler để bắt đầu quá trình dò lỗi

- Video sử dụng thực tế phần mềm Wago I/O Check và coupler hãng Wago