Hướng dẫn kiểm lỗi, kiểm tra I/O WAGO


- Chuẩn bị cáp USB WAGO 750 để kết nối với Coupler WAGO


- Xác định địa chỉ cổng COM của WAGO USB

- Kết nối cáp USB với Wago Coupler để bắt đầu quá trình dò lỗi


- Trong phần mềm WAGO I/O check sẽ cho phép người dùng kiểm tra lỗi, bật/ tắt I/O, đọc tín hiệu của từng mô-đun

Video thao tác WAGO I/O Check:

>> Phần mềm WAGO-I/O-CHECK