Wago 750-555: Hướng dẫn đo kiểm1. Chuẩn bị

  • Cáp USB Wago
  • Coupler Wago bất kỳ (750-333, 750-337, 750-347, ...)
  • Module analog 750-555
  • Đồng hồ đo dòng 4~20mA
  • Phần mềm Wago I/O Check

2. Thực hiện
  • Kết nối nguồn điện 24VDC cho Coupler Wago
  • Kết nối Cáp USB Wago vào Coupler và cắm cổng USB vào máy tính
  • Mở phần mềm Wago I/O check lên và bắt đầu kiểm tra

Thông tin tham khảo: