Item no. 759-333 | WAGO-I/O-PRO
WAGO-I/O-PRO là một công cụ lập trình và trực quan hóa cho các chương trình điều khiển, cho phép người dùng phát triển ứng dụng PLC cho các bộ điều khiển trường thông minh có thể lập trình trong hệ thống I/O 750 của WAGO.
WAGO-I/O-PRO hoạt động tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61131-3, định rõ các yêu cầu cho một hệ thống lập trình. Ngôn ngữ lập trình IL, SFC, LD, FBD và ST được hỗ trợ. Ngôn ngữ lập trình tối ưu có thể được chọn cho mỗi ứng dụng.
Với các chức năng lập trình phong phú, phần mềm dễ dàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về phát triển chương trình điều khiển, ví dụ như khả năng tái sử dụng và phân mảnh hóa.
  • Chuyển đổi hiệu quả giữa các ngôn ngữ lập trình
  • Tự động khai báo biến
  • Quản lý thư viện

Các chức năng kiểm tra và chẩn đoán tích hợp cũng tăng tốc và tối ưu các bước triển khai dự án PLC.
  • Mã chương trình với chỉ báo trạng thái trực tuyến
  • Mô phỏng ngoại tuyến
  • Trực quan hóa quy trình tích hợp
  • Ghi và hiển thị đồ thị biến số dự án

Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn của WAGO trong CODESYS automation alliance, WAGO-I/O-PRO cũng cung cấp tùy chọn lập trình các sản phẩm hiện có của nhà sản xuất khác trong CODESYS automation alliance.