Hướng dẫn cài đặt Beckhoff CX8090 dùng với Bus TerminalGhép nối các mô-đun Beckhoff và khai báo cấu hình trong phần mềm TWinCAT tương ứng.


Ví dụ: Một hệ thống minh họa (như trên) bao gồm:
Thông tin tham khảo: