Beckhoff KL2488 | Bus Terminal


KL2488 | Bus Terminal, đầu ra kỹ thuật số 8 kênh, 24 V DC, 0,5 A, chuyển mạch đất


Đầu ra kỹ thuật số KL2488 (chuyển mạch đất) kết nối tín hiệu điều khiển nhị phân từ đơn vị tự động hóa tới bộ kích hoạt ở mức tiến trình với cách ly điện. Nó được bảo vệ chống ngược cực và xử lý dòng tải với đầu ra được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch. Bus Terminal chứa tám kênh với các đèn LED để chỉ thị trạng thái tín hiệu. Nó đặc biệt thích hợp để sử dụng trong tủ điều khiển tiết kiệm không gian. Công nghệ kết nối được tối ưu hóa cho đầu vào đơn. Tất cả các thành phần phải sử dụng điểm tham chiếu giống như KL2488. Các liên hệ nguồn được lặp lại. Các đầu ra được cung cấp bởi liên hệ nguồn 0 V.