Beckhoff KL1889 | Bus Terminal, 16-channel digital input, 24 V DC, 3 ms, ground switching
KL1889 | Bộ kết nối Bus, đầu vào số 16 kênh, 24 V DC, 3 ms, chuyển mạch đất


Bộ kết nối đầu vào số KL1889 thu thập tín hiệu điều khiển nhị phân 24 V DC từ mức tiến trình và truyền chúng, dưới dạng cách ly điện, đến đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Bộ kết nối Bus này chứa mười sáu kênh, trạng thái tín hiệu được chỉ thị bằng đèn LED. Các mối tiếp xúc nguồn được kết nối thông qua. Với KL1889, điểm tiếp địa tham chiếu cho tất cả các đầu vào là mối tiếp xúc nguồn 24 V DC.

Các tính năng đặc biệt:
  • Chuyển mạch đất
  • Không có hiện tượng nảy do công tắc cơ nhờ bộ lọc đầu vào 3 ms
  • Kết nối không cần dụng cụ bằng công nghệ cắm trực tiếp cho dây dẫn lõi rắn
  • Sử dụng tiết kiệm không gian trong tủ điều khiển
  • Kết nối trực tiếp các cảm biến đa kênh trong công nghệ kết nối 1 dây trên không gian nhỏ nhất