Schneider LMC20A1307 | Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC - 0.5 ADòng sản phẩm

 • Bộ điều khiển Lexium

Loại sản phẩm hoặc thành phần

 • Bộ điều khiển động cơ servo Motion

Tên thành phần

 • LMC

Loại cực

 • 10 kOhm cho giao thức Modbus

Nguồn điện bổ sung

 • 24 V

Loại mạch nguồn điện

 • DC

Giới hạn điện áp nguồn cung cấp

 • 19…30 V

Dòng cung cấp tối đa

 • 0.5 A

Dòng xung đầu vào

 • 10 A trong 0.2 ms

Số lượng đầu vào rời rạc

 • 1 đầu vào rời rạc cho bộ mã hóa chính
 • 2 đầu vào rời rạc kích hoạt sự kiện
 • 2 đầu vào rời rạc cảm ứng
 • 8 đầu vào rời rạc

Loại đầu vào rời rạc

 • Đầu vào master mã hóa 12 mA cho 2 kOhm
 • Đầu vào rời rạc 7 mA cho 3 kOhm
 • Đầu vào kích hoạt sự kiện 7 mA cho 3 kOhm
 • Đầu vào cảm ứng 7 mA cho 3 kOhm

Điện áp đầu vào rời rạc

 • 5.5 V DC cho đầu vào master mã hóa
 • 24 V DC (giới hạn điện áp: 19...30 V) cho đầu vào rời rạc
 • 24 V DC (giới hạn điện áp: 19...30 V) cho đầu vào kích hoạt sự kiện
 • 24 V DC (giới hạn điện áp: 19...30 V) cho đầu vào cảm ứng

Logic đầu vào rời rạc

 • Logic tích cực (nguồn) cho đầu vào rời rạc

Kết nối điện

 • 1 cổng HE-10 đầu vào rời rạc
 • 1 cổng HE-10 đầu vào kích hoạt sự kiện
 • 1 cổng HE-10 đầu vào cảm ứng
 • 1 cổng cái SUB-D 15 chân mật độ cao cho đầu vào master mã hóa

Thời gian lọc

 • 0.5 µs ở trạng thái 0 cho đầu vào cảm ứng
 • 1 µs ở trạng thái 1 cho đầu vào cảm ứng
 • 15 µs ở trạng thái 1 cho đầu vào rời rạc
 • 15 µs ở trạng thái 1 cho đầu vào kích hoạt sự kiện
 • 70 µs ở trạng thái 0 cho đầu vào rời rạc
 • 70 µs ở trạng thái 0 cho đầu vào kích hoạt sự kiện

Cách ly

 • Đầu vào rời rạc giữa các kênh đầu vào với logic nội bộ qua cặp quang học
 • Đầu vào kích hoạt sự kiện giữa các kênh đầu vào với logic nội bộ qua cặp quang học
 • Đầu ra logic giữa các kênh đầu ra với logic nội bộ qua cặp quang học
 • Đầu vào master mã hóa cho 2500 V
 • Đầu vào cảm ứng cho giữa các kênh đầu vào với logic nội bộ qua cặp quang học

Tương thích đầu vào

 • Mã hóa có đầu ra bộ thu mở, cung cấp nguồn điện 5 V cho master mã hóa
 • Mã hóa có đầu ra bộ thu đẩy-pull, cung cấp nguồn điện 5 V cho master mã hóa
 • Mã hóa có đầu ra RS422 tương thích, cung cấp nguồn điện 5 hoặc 24 V cho master mã hóa
 • Mã hóa đa năng có đầu ra SSI, cung cấp nguồn điện 24 V cho master mã hóa

Số lượng đầu ra rời rạc

 • 8

Logic đầu ra rời rạc

 • 2 logic tích cực (nguồn)

Điện áp đầu ra rời rạc

 • 24 V DC 19...30 V

Dòng đầu ra rời rạc

 • 200 mA

Dòng ngắn mạch tối đa

 • 1 A

Thời gian phản hồi

 • 150 µs ở trạng thái 1 cho đầu ra logic
 • 250 µs ở trạng thái 0 cho đầu ra logic

Loại bộ nhớ

 • Flash EPROM 1 MB ứng dụng
 • NVRAM 60 kB lưu trữ dữ liệu
 • RAM 1 MB ứng dụng

Đồng hồ thời gian thực

 • Tích hợp sẵn trong vòng 20 ngày

Cấu trúc ứng dụng

 • 2 nhiệm vụ kích hoạt sự kiện
 • 1 nhiệm vụ phụ trợ
 • 1 nhiệm vụ chính

Thời gian chu kỳ

 • 2 ms cho 4 trục đồng bộ hóa
 • 4 ms cho 8 trục đồng bộ hóa

Thời gian chính xác cho 1 Kinstruction

 • < 120 µs (trong ngôn ngữ cấu trúc, 60 % Boolean, 20 % số, 20 % dấu chấm động)

Giao thức cổng giao tiếp

 • CANopen Motionbus
 • Mạng Modbus TCP
 • Bus máy CANopen
 • Fieldbus Profibus DP
 • Giao thức Modbus

Loại đầu cắm

 • 1 RJ45 cho giao thức Modbus
 • 1 RJ45 cho mạng Modbus TCP
 • Cổng cái SUB-D 9 chân cho bus máy CANopen
 • Cổng cái SUB-D 9 chân cho CANopen Motionbus
 • Cổng cái SUB-D 9 chân cho Fieldbus Profibus DP

Giao diện vật lý

 • RS 485 2 dây cho giao thức Modbus
 • RS 485 2 dây cho mạng Modbus TCP
 • Ethernet 2 cho mạng Modbus TCP

Chế độ truyền

 • Nửa đồng bộ và toàn bộ đồng bộ mạng Modbus TCP
 • Liên kết dữ liệu giao tiếp
 • LLC: IEEE 802.2 cho mạng Modbus TCP
 • MAC: IEEE 802.3 cho mạng Modbus TCP

Loại mạng giao tiếp

 • ICMP
 • IP tuân thủ theo RFC791
 • Loại giao tiếp vận chuyển
 • TCP tuân thủ theo RFC793
 • UDP

Chế độ truyền

 • RTU cho giao thức Modbus

Tốc độ truyền

 • 1 Mbps cho chiều dài bus 15 m cho bus máy CANopen
 • 1 Mbps cho chiều dài bus 15 m cho CANopen Motionbus
 • 10/100 Mbps, tự nhận dạng cho mạng Modbus TCP
 • 19.6 kbps hoặc 38.4 kbps cho giao thức Modbus
 • 250 kbps cho chiều dài bus 250 m cho CANopen Motionbus
 • 50 kbps cho chiều dài bus 1000 m cho bus máy CANopen
 • 500 kbps cho chiều dài bus 80 m cho CANopen Motionbus
 • Tự nhận dạng cho Fieldbus Profibus DP

Phương thức truy cập

 • Master bus máy CANopen
 • Master CANopen Motionbus
 • Slave giao thức Modbus

Định dạng dữ liệu

 • 8 bit, không có chẵn lẻ, 1 dừng cho giao thức Modbus
 • Số địa chỉ
 • 1…32 cho bus máy CANopen
 • 1…247 cho giao thức Modbus
 • 1…126 cho Fieldbus Profibus DP

Thiết bị được cài đặt

 • 8 động cơ servo Lexium 05 hoặc Lexium 15 hoặc SD3 28A cho CANopen Motionbus

Máy chủ web

 • Lớp C20, mạng Modbus TCP

Dịch vụ giao tiếp

 • 10 PDO cho mỗi slave cho bus máy CANopen
 • 2 SDO cho mỗi chu kỳ cho bus máy CANopen
 • CiA DSP 301 V4.02 cho bus máy CANopen
 • CiA DSP 405 cho bus máy CANopen
 • Chú ý bảo vệ, heartbeat cho bus máy CANopen
 • 2 PDO cho mỗi slave (1 gửi và 1 nhận) cho CANopen Motionbus
 • 2 SDO cho mỗi chu kỳ (1 đọc và 1 viết) cho CANopen Motionbus
 • CiA DSP 301 V4.02 cho CANopen Motionbus
 • CiA DSP 405 cho CANopen Motionbus
 • Khẩn cấp cho CANopen Motionbus
 • Chú ý bảo vệ, heartbeat cho CANopen Motionbus
 • Thời gian chờ có thể cấu hình cho giao thức Modbus
 • Chẩn đoán (08) cho giao thức Modbus
 • Đọc nhận dạng thiết bị (43) cho giao thức Modbus
 • Đọc bộ đăng ký giữ (03), tối đa 121 từ cho giao thức Modbus
 • Viết nhiều bộ đăng ký (16), tối đa 121 từ cho giao thức Modbus
 • Viết bộ đăng ký đơn (06) cho giao thức Modbus
 • BOOTP cho mạng Modbus TCP
 • DHCP cho mạng Modbus TCP
 • Chẩn đoán (08) cho mạng Modbus TCP
 • FTP cho máy chủ web cho mạng Modbus TCP
 • Giám sát có thể bị ức chế cho mạng Modbus TCP
 • Đọc nhận dạng thiết bị (43) cho mạng Modbus TCP
 • Đọc bộ đăng ký giữ (03), tối đa 121 từ cho mạng Modbus TCP
 • SNMP cho mạng Modbus TCP
 • Thời gian chờ có thể điều chỉnh từ 0.5...60 s cho mạng Modbus TCP
 • Viết nhiều bộ đăng ký (16), tối đa 121 từ cho mạng Modbus TCP
 • Viết bộ đăng ký đơn (06) cho mạng Modbus TCP
 • 5 PPO cho Fieldbus Profibus DP
 • Giám sát có thể bị ức chế cho Fieldbus Profibus DP
 • Dịch vụ PKW cho Fieldbus Profibus DP
 • Dịch vụ PZD cho Fieldbus Profibus DP
 • Thời gian chờ có thể đặt cho Fieldbus Profibus DP

Tín hiệu cục bộ

 • 1 LED - hoạt động cho bus máy CANopen
 • 1 LED - hoạt động cho CANopen Motionbus
 • 1 LED - hoạt động cho giao thức Modbus
 • 1 LED - hoạt động cho mạng Modbus TCP
 • 1 LED - hoạt động cho Fieldbus Profibus DP

Đánh dấu

 • CE

Trọng lượng tịnh

 • 1.076 kg

Thông tin thêm:

Schneider LMC bao gồm một số model như: LMC10, LMC20, LMC20A1307, LMC20A1309

Phần mềm lập trình PLC Schneider Lexium LMC 10, LMC 20 và LMC 20A130

Video Schneider Lexium LMC và phần mềm Motion Pro

 • PC vs LMC 20 | Kết nối online chương trình PLC Schneider Motion Lexium


 • Kết nối máy tính với Schneider PacDrive LMC 100/101C/106/201/216C