Schneider Motion Pro  VW3M8702

Nhà sản xuất: Schneider

Mã đặt hàng:   VW3M8702

Phân loại: Phần mềm lập trình PLC Schneider dòng Lexium như LMC 10, LMC 20 và LMC 20A

Schneider LMC (Lexium Motion Controller) bao gồm một số model như: LMC10, LMC20, LMC20A1307, LMC20A1309