BR X20 System PLCHệ thống Mô-đun PLC B&R X20:
Hệ thống PLC B&R X20:
  • X20CP1684
  • X20CP1685
  • X20CP1686X
  • X20CP3684
  • X20CP3685
  • X20CP3686X
  • X20CP3687X