B&R Power supply module 24 VDC power supply module for internal I/O power supplyNhà sản xuất:
B&R
Mã đặt hàng:
X20PS2100
Mô tả:
  • 24 VDC supply module for internal I/O supply
The supply module is used for the internal I/O supply.