B&R Automation Studio 4 | AS 4"Automation Studio" là một công cụ lập trình đồng nhất cho mọi khía cạnh của dự án tự động hóa giúp giảm thiểu nhu cầu đào tạo, củng cố tích hợp tổng thể và loại bỏ các vấn đề giao tiếp giữa các ngành kỹ thuật.

Cũng từ thương hiệu B&R: