Phần mềm Automation Studio và PLC B&R 2005Phần mềm Automation Studio dùng để kết nối PLC B&R 2005 với PC

Yêu cầu về:
  • Phần mềm B&R Automation 
  • PLC B&R 2005 và các module
Video về phần mềm B&R Automation Studio:


Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng. 

Xem thêm: