BK9000, BK9050 và BK9100: Hướng dẫn sử dụng Coupler BeckhoffHướng dẫn này áp dụng cho các model BK9000, BK9100 và BK9050 của hãng Beckhoff, Các coupler khác thực hiện tương tự.

- Kết nối nguồn điện cho các mô-đun BK9000, BK9050 và BK9100 theo sơ đồ bên dưới

- Kết nối mạng  với bộ điều khiển (PLC/ PC, ..), có thể dùng hub hoặc không đều được.

- Dò tìm các Coupler Beckhoff để bắt đầu cấu hình

- Đặt địa chỉ IP cho các mô-đun Ethernet BK9000, BK9050 và BK9100.

- Cấu hình địa chỉ ngõ vào ra
Ví dụ: Chúng ta có BK9000 và các mô-đun I/O lần lượt như sau:
  • 4 x KL1xx4
  • 2 x KL2xx2
  • 1 x KL1501
  • 1 x KL3xx2
  • 1 x KL4xx2
  • 1 x KL9010
Khi đó, chúng ta sẽ có bảng địa chỉ I/O như bên dưới:

Tham khảo thêm:

BK9050: Mô-đun Ethernet TCP/IP Beckhoff

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ IP Coupler Beckhoff