Beckhoff BK9050 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler


BK9050 Bus Coupler với thiết kế nhỏ gọn kết nối Ethernet với các khối điện tử terminal mở rộng và có thể gắn thêm. Một đơn vị bao gồm một Bus Coupler, từ 1 đến 64 terminal và một terminal cuối. Với sự mở rộng của K-bus, có thể kết nối tối đa 255 Bus Terminal.

Bus Coupler nhận diện các terminal mà chúng được kết nối và tự động gán các đầu vào và đầu ra vào các từ của hình ảnh quá trình. BK9050 hỗ trợ Ethernet tốc độ 10 Mbit/s và 100 Mbit/s. Kết nối được thực hiện thông qua cổng RJ45 thông thường. Địa chỉ IP được thiết lập trên công tắc DIP (offset đến một địa chỉ bắt đầu có thể chọn). Trong các mạng sử dụng DHCP (dịch vụ cung cấp địa chỉ IP logic cho địa chỉ vật lý của nút [MAC-ID]), Bus Coupler sẽ nhận địa chỉ IP từ máy chủ DHCP.

Bus Coupler hỗ trợ giao tiếp hệ thống ADS TwinCAT. TwinCAT I/O cung cấp các công cụ cấu hình và các trình điều khiển Windows NT/2000/XP cho các chương trình bằng ngôn ngữ cấp cao mong muốn (DLLs) và cho các ứng dụng Visual Basic (ActiveX). Ứng dụng với giao diện OPC có thể truy cập ADS (và do đó BK9050) thông qua một máy chủ OPC. Ngoài ADS, Bus Coupler cũng hỗ trợ Open Modbus (Modbus TCP), một giao thức master/slave đơn giản và phổ biến dựa trên TCP/IP.