B&R CFast cardsThẻ CFast là phương tiện lưu trữ dễ dàng thay thế. Do tính chất bền vững của chúng đối với các tác động môi trường và tác động khác liên quan đến khu vực (ví dụ: nhiệt độ, va đập và rung), thẻ CFast cung cấp các thuộc tính tối ưu cho việc sử dụng như phương tiện lưu trữ trong môi trường công nghiệp.

CFast là một sự phát triển tiếp theo của thẻ CompactFlash dựa trên giao thức SATA. CFast không tương thích với thẻ CompactFlash, nhưng chúng có cùng kích thước.

5CFAST.xxxx-00 CFast cards are based on single-level cell (SLC) technology and compatible with SATA 3.
5CFAST.xxxx-10 CFast cards are based on multi-level cell (MLC) technology and compatible with SATA 3.
This data sheet describes various products and their revisions. See the adhesive device label for the revision.
Order number Page
5CFAST.xxxx-00 (SLC) "5CFAST.xxxx-00" on page 10
5CFAST.xxxx-10 (MLC) "5CFAST.xxxx-10" on page 22

Compatibility
5CFAST.xxxx-00
5CFAST.2048-00 5CFAST.4096-00 5CFAST.8192-00 5CFAST.016G-00 5CFAST.032G-00
APC910 ● ● ● ● ●
APC2100 Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
APC2200 Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
APC3100 Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
PPC900 ● ● ● ● ●
PPC1200 -
PPC2100 Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
PPC2200 Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
PPC3100 Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
5CFAST.xxxx-10
5CFAST.032G-10 5CFAST.064G-10 5CFAST.128G-10 5CFAST.256G-10
APC910 ● ● ● ●
APC2100 ● ● ● ●
APC2200 Rev. G0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
APC3100 Rev. G0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
PPC900 ● ● ● ●
PPC1200 Rev. G0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
PPC2100 ● ● ● ●
PPC2200 Rev. G0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
PPC3100 Rev. G0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later Rev. E0 and later
Industrial Compact Flash Card, 512 MB, SLC Flash, -40°C to +85°C

Mã đặt hàng: