B&R CFast 16GB SLC



Industrial CFast™ Cards, 16GB, SLC Flash, -40°C to +85°C

Thương hiệu: B&R
Mã đặt hàng: 5CFAST.016G-00
Chủng loại: Thẻ nhớ CFast
Dung lượng: 16 GB
Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C
Công nghệ chíp nhớ: SLC Flash

MATERIAL NUMBER:
5CFAST.016G-00
DESCRIPTION:
16 GB CFast card
SLC flash
SATA 2.6 compatible
Static wear leveling
CFast 16 GB SLC