B&R CFast 2 GB SLC



Industrial CFast™ Cards, 2GB, SLC Flash, -40°C to +85°C

Thương hiệu: B&R
Mã đặt hàng: 5CFAST.2048-00
Chủng loại: Thẻ nhớ CFast
Dung lượng: 2 GB
Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C
Công nghệ chíp nhớ: SLC Flash

MATERIAL NUMBER:
5CFAST.2048-00
DESCRIPTION:
2 GB CFast card
SLC flash
SATA 2.6 compatible
Static wear leveling
CFast card, 2 GB SLC