Hướng dẫn HMI Schneider


Lưu ý: Hình ảnh/ video minh họa được thực hiện với

 • Phần cứng: Màn hình vận hành (HMI) HMIGXU5512, HMIGXU3512
 • Phần mềm: Schneider Vijeo Designer
 • PC chạy hệ điều hành Windows 10

Hướng dẫn lập trình HMI Schneider từng bước cho người mới:
Tổng hợp các video hướng dẫn/ thực tế về HMI Schneider:
  Kết nối PLC Omron NX với HMI Schneider Magelis

   Kết nối PLC Siemens S7-200 SMART với HMI Schneider Magelis (Ethernet)

   Schneider Magelis, Modicon, Altivar | Kết nối PLC, HMI, Biến tần Schneider với nhau

   Schneider HMIGXU5512 vs M221 vs ATV310 vs ATV930 | HMI, PLC, Inverter communication

   How to upload or backup Schneider HMI ...? Cách nào để upload chương trình HMI Schneider ?