Hướng dẫn upload chương trình HMI Schneider về máy tính

B1: Chọn chức năng "Upload Editor Project ... "


B2: Chọn cổng kết nối HMI-PC để bắt đầu quá trình upload

- Màn hình thông báo hoàn thành upload được hiển thị ở khu vực "Feedback Zone" sau khi xong.


Ghi chú: Hình ảnh/ video minh họa được thực hiện với
Xem thêm: