"No source archive available on the plc" error

Khi upload chương trình PLC Schneider Modicon M218 nói riêng và các dòng khác như M221, M241, M251, M258, M262, ... trong một số trường hợp sẽ gặp thông báo lỗi No Source Archive Available. Nhưng phổ biến nhất vẫn là dòng PLC Modicon M218.

- Trong mục Online, chọn mục Source upload để bắt đầu quá trình upload chương trình PLC về PC


- Trong danh sách các thiết bị PLC, chọn PLC đích muốn tải chương trình và bấm OK
Trong hình ảnh ví dụ là PLC Schneider M218

- Trong một số trường hợp upload không thuận lợi, sẽ gặp thông báo No source archive available on the plc như bên dưới


Nếu đã thử các cách để fix lỗi nhưng vẫn chưa thành công, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

>> CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG MATIC


Xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt Schneider Machine Experts (Online, Offline)

Phần mềm Schneider Machine Expert V1.1, V1.2, V2.0, V2.1[Google Drive]

Phần mềm lập trình PLC M218: Schneider Somachine, Machine Expert

Machine Expert Basic V1.2: Phần mềm lập trình PLC Schneider M221, M200, M100

PLC Schneider - Hướng dẫn phần cứng, phần mềm lập trình