EcoStruxure Machine Expert - Hướng dẫn cài đặt Online/ Offline Install  1. Tải tệp cài đặt EcoStruxure Machine Expert: Download
  2. Giải nén và cài đặt "Trình cài đặt phần mềm Schneider Electric".
  3. Khi bạn sẵn sàng cài đặt phần mềm, mở Trình cài đặt phần mềm Schneider Electric và chọn "Cài đặt phần mềm mới".
  4. Thay đổi "Nguồn" từ Trực tuyến thành Duyệt đến thư mục cục bộ và trỏ đến "ProductList.sepl" trong thư mục tải về ngoại tuyến.
  5. Điều này sẽ chọn phiên bản mà bạn đã tải về cho phương tiện ngoại tuyến. cài đặt phương tiện ngoại tuyến
  6. Nhấp Next và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.
  7. Sau khi tải xuống hoàn tất, kích hoạt phần mềm bằng ID Kích hoạt trong quản lý cấp phép.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Schneider EcoStruxure Machine Expert từng bước bằng hình ảnh,
- Trong trình cài đặt "Schneider Electric Software Installer", chọn "Install new software" đeer

- Chọn Online (để cài trực tuyến) hoặc Browse from local or network folder để cài offline từ file cài đặt đã tải về trước đó.

- Trỏ về file cài đặt có sẵn trong PC

- Chọn Next để qua bước tiếp theo

- Lựa chọn các tính năng/ tùy chọn tương ứng trong mục Fetures và Licenses


- Xác nhận đồng ý các điều khoản và bắt đầu quá trình cài đặt


- Sau khi quá trình cài đặt thành công