Kết nối nhanh PLC Omron với nhiều EtherCAT I/O


- Khai báo các Module Omron NX-ECC201 / 202/ 203 tương ứng trong phần mềm Sysmac Studio, phần mạng EtherCAT

- Gán các biến tương ứng với địa chỉ ngõ ra của các module Omron NX


- Viết chương trình PLC Omron trong phần mềm Sysmac Studio

- Download chương trình xuống PLC và chạy thử.
Xem thêm: