Omron NX-ECC201 EtherCAT Coupler Unit
Giới thiệu về Đơn vị Kết nối EtherCAT NX-series | NX-ECC

Hệ thống linh hoạt có thể được thực hiện với Remote I/O tốc độ cao, chính xác cao cho EtherCAT

Tính năng:

• Lên đến 63 đơn vị NX-IO có thể được kết nối với một đơn vị kết nối EtherCAT. Các đơn vị tiêu chuẩn và hiệu suất cao có thể được kết hợp.*1
• Điều khiển I/O từ xa tốc độ cao có thể thực hiện với chu kỳ giao tiếp nhanh nhất là 125 μs.*2
• Mỗi đơn vị kết nối cùng với I/O của nó chỉ tạo thành một nút EtherCAT đơn trên mạng.
• Kiểm soát I/O và kiểm soát an toàn có thể được tích hợp bằng cách kết nối các đơn vị cho an toàn.
• Đơn vị kết nối hỗ trợ Đồng hồ phân tán EtherCAT (DC) và truyền điều này cho các đơn vị I/O đồng bộ.
• Địa chỉ nút có thể được cố định bằng công tắc xoay hoặc được cài đặt bằng phần mềm. Chọn phương pháp phù hợp nhất với cách làm kỹ thuật của bạn.
• Cấu hình slave bằng Sysmac Studio có thể được thực hiện tập trung qua bộ điều khiển hoặc trực tiếp sử dụng cổng USB tích hợp của Đơn vị kết nối.

*1 Đầu vào cho mỗi đơn vị kết nối: Tối đa 1024 byte, Đầu ra cho mỗi đơn vị kết nối: Tối đa 1024 byte
*2 Kết hợp NX7-[][][][] và NX-ECC203

Sysmac là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của OMRON Corporation tại Nhật Bản và các quốc gia khác cho các sản phẩm tự động hóa nhà máy của OMRON.
EtherCAT® là nhãn hiệu đã đăng ký của Beckhoff Automation GmbH cho công nghệ được cấp bằng sáng chế của họ. EtherNet/IP™ là nhãn hiệu của ODVA.
Các tên công ty và tên sản phẩm khác trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty.