Beckhoff EL2008 | EtherCAT Terminal, đầu ra kỹ thuật số 8 kênh, 24 V DC, 0.5 ABộ terminal đầu ra kỹ thuật số EL2008 kết nối tín hiệu kiểm soát nhị phân 24 V DC từ thiết bị tự động hóa đến các bộ thực hiện tại mức quá trình với cách ly điện. Mỗi EtherCAT Terminal có tám kênh, chỉ ra trạng thái tín hiệu của chúng thông qua đèn LED.


Các đặc điểm đặc biệt:

  • Kết nối với các loại tải khác nhau khả thi (điện trở, từ tính, tải đèn)
  • Dòng ra tối đa 0.5 A cho mỗi kênh
  • Đầu ra chống hỏng mạch và bảo vệ ngược cực