Beckhoff EL1008 | EtherCAT Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, 3 ms


EL1008 | EtherCAT Terminal, đầu vào kỹ thuật số 8 kênh, 24 V DC, 3 ms


Bộ terminal đầu vào kỹ thuật số EL1008 thu thập tín hiệu kiểm soát nhị phân 24 V từ mức quá trình và truyền chúng, dưới dạng cách ly điện, đến bộ đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Mỗi EtherCAT Terminal có tám kênh, chỉ ra trạng thái tín hiệu của chúng thông qua đèn LED.

Các đặc điểm đặc biệt:
  • Loại mô tả đầu vào 1/3
  • Không có hiện tượng nảy do cơ cấu cơ học nhờ bộ lọc đầu vào 3 ms