Bihl+Wiedemann ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 1 master
Nhà sản xuất: Bihl+Wiedemann

Mã đặt hàng: BWU1746

Một số dòng Gateway khác, cũng đến từ nhà sản xuất Bihl+Wiedemann:

 • BWU3852
 • BWU4257
 • BWU3847
 • BWU3848
 • BWU3972
 • BWU4818
 • BWU3363
 • BWU4855
 • BWU2919
 • BWU5021
 • BWU2729
 • BWU3851
 • BWU4258
 • BWU3849
 • BWU4019
 • BWU3736
 • BWU3735
 • BWU3822
 • BWU3734
 • BWU3854
 • BWU4790
 • BWU2720
 • BWU2163
 • BWU3058
 • BWU2162
 • BWU4778
 • BWU3356
 • BWU4016
 • BWU3593
 • BWU3537
 • BWU2546
 • BWU2545
 • BWU3053
 • BWU2544
 • BWU1746
 • BW1610
 • BWU1416
 • BW4724
 • BWU1488
 • BWU1823
 • BWU1822
 • BWU1821
 • BWU3051
 • BWU2611
 • BWU1820
 • BWU1819
 • BWU1818
 • BWU1643
 • BWU1642
 • BWU1641
 • BWU1955
 • BWU3953
 • BWU3674
 • BWU3952
 • BWU4000
 • BWU3973
 • BWU3833
 • BWU3954
 • BWU3862
 • BWU3955
 • BWU3863
 • BWU3974
 • BWU4018
 • BWU3998
 • BWU2828
 • BWU3367
 • BWU2798
 • BWU2794
 • BWU3857
 • BWU3958
 • BWU3825
 • BWU3957
 • BWU3866
 • BWU3683
 • BWU3543
 • BWU3544
 • BWU3542
 • BWU3858
 • BWU3583
 • BWU3991
 • BWU2944
 • BWU2797
 • BWU4780
 • BWU4001
 • BWU3865
 • BWU3828
 • BWU3176
 • BWU3177
 • BWU3861
 • BWU3860
 • BWU3845
 • BWU2822
 • BWU2793
 • BWU2819
 • BWU2804
 • BWU2833
 • BWU2972
 • BW4211
 • BW4229

Một số model gateway mạng ASi thông dụng:

Video tham khảo thêm về mạng ASi:
 • Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-300 với Bihl+Wiedemann, Pepperl+Fuchs và ifm mạng ASi

 • Mạng truyền thông công nghiệp ASi | Siemens, Pepperl+Fuchs, ifm, Bihl+Wiedemann, ...