Giới thiệu về Bihl+Wiedemann - Nhà sản xuất gateway AS-interface


Bihl+Wiedemann là một công ty Đức chuyên sản xuất các sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Công ty này được thành lập vào năm 1992 và có trụ sở tại Mannheim, Đức. Bihl+Wiedemann chuyên sản xuất các thiết bị và công nghệ liên quan đến truyền thông, giao tiếp và kiểm soát trong mạng AS-Interface (ASi).

AS-Interface (ASi) là một giao thức truyền thông tiêu chuẩn trong tự động hóa công nghiệp, được sử dụng rộng rãi để kết nối các cảm biến và thiết bị động trong các hệ thống tự động hóa. Bihl+Wiedemann cung cấp các sản phẩm như gateway ASi, bộ chuyển đổi ASi, bộ phát hiện lỗi ASi, các công cụ phát triển và phần mềm hỗ trợ AS-Interface, giúp người dùng tối ưu hóa và quản lý hệ thống tự động hóa của họ.

Công ty Bihl+Wiedemann đã trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực AS-Interface và tự động hóa công nghiệp, với danh tiếng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Một số model phổ biến của nhà sản xuất Bihl+Wiedemann:
 • BWU3852
 • BWU4257
 • BWU3847
 • BWU3848
 • BWU3972
 • BWU4818
 • BWU3363
 • BWU4855
 • BWU2919
 • BWU5021
 • BWU2729
 • BWU3851
 • BWU4258
 • BWU3849
 • BWU4019
 • BWU3736
 • BWU3735
 • BWU3822
 • BWU3734
 • BWU3854
 • BWU4790
 • BWU2720
 • BWU2163
 • BWU3058
 • BWU2162
 • BWU4778
 • BWU3356
 • BWU4016
 • BWU3593
 • BWU3537
 • BWU2546
 • BWU2545
 • BWU3053
 • BWU2544
 • BWU1746
 • BW1610
 • BWU1416
 • BW4724
 • BWU1488
 • BWU1823
 • BWU1822
 • BWU1821
 • BWU3051
 • BWU2611
 • BWU1820
 • BWU1819
 • BWU1818
 • BWU1643
 • BWU1642
 • BWU1641
 • BWU1955
 • BWU3953
 • BWU3674
 • BWU3952
 • BWU4000
 • BWU3973
 • BWU3833
 • BWU3954
 • BWU3862
 • BWU3955
 • BWU3863
 • BWU3974
 • BWU4018
 • BWU3998
 • BWU2828
 • BWU3367
 • BWU2798
 • BWU2794
 • BWU3857
 • BWU3958
 • BWU3825
 • BWU3957
 • BWU3866
 • BWU3683
 • BWU3543
 • BWU3544
 • BWU3542
 • BWU3858
 • BWU3583
 • BWU3991
 • BWU2944
 • BWU2797
 • BWU4780
 • BWU4001
 • BWU3865
 • BWU3828
 • BWU3176
 • BWU3177
 • BWU3861
 • BWU3860
 • BWU3845
 • BWU2822
 • BWU2793
 • BWU2819
 • BWU2804
 • BWU2833
 • BWU2972
 • BW4211
 • BW4229

Xem thêm:
 • Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-300 với Bihl+Wiedemann, Pepperl+Fuchs và ifm mạng ASi

 • Mạng truyền thông công nghiệp ASi | Siemens, Pepperl+Fuchs, ifm, Bihl+Wiedemann, ...