Kết nối Bihl+Wiedemann BWU1569 với PLC S7-300


B1: Kết nối nguồn 24VDC cho PLC Siemens S7-300

B2: Kết nối nguồn 30VDC AS-i cho gateway BWU1569 và các I/O VAA-4E-KF2-ZE

B3: Kết nối mạng Profibus bao gồm PLC S7-300, gateway BWU1569 và remote I/O BK3150

B4: Khai báo cấu hình mạng Profibus/ AS-i cho PLC trong phần mềm TIA Portal

B5: Viết một đoạn chương trình ngắn để test mạng AS-i, Profibus

B6: Download chương trình xuống PLC và chạy RUN thử
Các phần tử trong mạng AS-i Profibus trong thử nghiệm:

  • PLC SIMATIC Siemens S7-300 CPU315-2DP