BK3150 | PROFIBUS Compact Bus Coupler

Beckhoff BK3150  là một module I/O của Beckhoff, được thiết kế để kết nối các thiết bị thông qua giao thức PROFIBUS. Module này mở rộng hệ thống Bus Terminal của Beckhoff bằng một phiên bản tiết kiệm chi phí trong một thiết bị nhỏ gọn. Đến 64 Bus Terminal được hỗ trợ; với mở rộng terminal bus, lên đến 255 Bus Terminal có thể được kết nối. Bus Coupler PROFIBUS cung cấp chức năng tự động phát hiện baud rate lên đến 12 Mbaud và hai công tắc chọn địa chỉ cho phân bổ địa chỉ. Đối với kết nối fieldbus, một cổng 9 chân D-sub cho các đầu nối PROFIBUS ZS1031-3000 hoặc ZB3100 có sẵn.

Video chạy thử Beckhoff BK3150