WAGO 750-494 | 3-Phase Power Measurement; 480 VAC, 1 A
WAGO I/O System 750/753 - Mã sản phẩm: 750-494

Đo Lường Công Suất 3 Pha; 480 VAC, 1 A


Mô-đun Đo Lường Công Suất 3 Pha 750-494 thực hiện đo lường dữ liệu điện trong mạng cung cấp ba pha.


Điện áp được đo thông qua kết nối mạng tới các điểm kẹp L1, L2, L3 và N.


Dòng điện của ba pha được cấp tới IL1, IL2, IL3 và IN thông qua bộ biến dòng.


Mô-đun đo lường công suất 3 pha truyền tất cả các số liệu (ví dụ: công suất phản ứng/ứng dụng/hiệu dụng, tiêu thụ năng lượng, hệ số công suất, góc pha, tần số, quá áp/thiếu áp) trực tiếp vào hình ảnh quy trình, mà không cần sử dụng khả năng tính toán cao từ bộ điều khiển. Cả số liệu tổng hợp và phân tích góc hấp phụ đến cấp số hạng thứ 41 cho phép phân tích mạng mở rộng qua fieldbus. Những số liệu này giúp người điều hành tối ưu hóa nguồn cung cấp cho một động cơ hoặc máy móc, bảo vệ hệ thống khỏi hỏng hóc và sự cố. Bảng hiển thị bốn phần chỉ ra loại tải (hấp thụ, tích điện) và xác định liệu nó có phải là một người tiêu thụ năng lượng hay một người sản xuất năng lượng.


Thông tin hữu ích: