WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-354 | Fieldbus Coupler EtherCATBộ Kết nối Fieldbus EtherCAT Wago 750-354


Bộ Kết nối Fieldbus EtherCAT® kết nối EtherCAT® với Hệ thống I/O WAGO có cấu trúc module.


Bộ kết nối fieldbus phát hiện tất cả các module I/O kết nối và tạo ra một hình ảnh quy trình cục bộ. Hình ảnh quy trình này có thể bao gồm một sắp xếp hỗn hợp của các module analog (truyền dữ liệu từng từ) và các module kỹ thuật số (truyền dữ liệu từng bit).


Giao diện EtherCAT® phía trên kết nối bộ kết nối này với mạng. Cổng RJ-45 phía dưới có thể kết nối các thiết bị EtherCAT® bổ sung cùng một đường truyền.


EtherCAT®* (Ethernet Control Automation Technology) là một giải pháp ETHERNET thời gian thực được thiết kế cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp và đặc trưng bởi hiệu suất cao, cấu trúc mạng linh hoạt và cấu hình đơn giản. Với EtherCAT®, cấu trúc mạng sao ETHERNET đắt đỏ có thể được thay thế bằng cấu trúc đường dây đơn giản hoặc cây.


Thông tin hữu ích: