Beckhoff TwinCAT 3 và PC/IPCTwinCAT 3 là một phần mềm điều khiển tự động hóa và giám sát được phát triển bởi Beckhoff Automation. Nó là một hệ thống điều khiển PLC (Programmable Logic Controller) và HMI (Human Machine Interface) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.

TwinCAT 3 cung cấp một môi trường phát triển phần mềm toàn diện cho việc lập trình và cấu hình các hệ thống điều khiển. Nó kết hợp các chức năng như lập trình ladder, SFC (Sequential Function Chart), lập trình bằng ngôn ngữ IEC 61131-3, và hỗ trợ các giao thức truyền thông công nghiệp như OPC-UA (OPC Unified Architecture).

Phần mềm TwinCAT 3 được thiết kế để chạy trên nền tảng Windows và tích hợp tương thích với phần cứng của Beckhoff Automation, bao gồm các bộ điều khiển PLC, thiết bị I/O, servo drive và các phần mềm bổ trợ khác.

TwinCAT 3 cho phép người dùng xây dựng các hệ thống điều khiển phức tạp và tích hợp các chức năng giám sát, thu thập dữ liệu và phân tích trong quá trình tự động hóa công nghiệp. Nó đã trở thành một công cụ phổ biến cho các nhà phát triển và kỹ sư trong lĩnh vực tự động hóa.

Hướng dẫn làm quen và triển khai dự án với TwinCAT 3:
  1. Scan I/O tự động
  2. Viết thử chương trình PLC đơn giản
  3. Cấu hình I/O mạng EtherCAT với EK1100, EK1110
  4. Cấu hình I/O mạng EtherCAT với Omron NX-ECC201, NX-ECC202 hoặc NX-ECC203
  5. Làm quen điều khiển Motion với Fastech Ezi-SERVO EtherCAT
  6. Điều khiển Servo Omron R88M/ R88D EtherCAT
  7. ...