Beckhoff TwinCAT 3 và PC/IPCTwinCAT 3 là một phần mềm điều khiển tự động hóa và giám sát được phát triển bởi Beckhoff Automation. Nó là một hệ thống điều khiển PLC (Programmable Logic Controller) và HMI (Human Machine Interface) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.

TwinCAT 3 cung cấp một môi trường phát triển phần mềm toàn diện cho việc lập trình và cấu hình các hệ thống điều khiển. Nó kết hợp các chức năng như lập trình ladder, SFC (Sequential Function Chart), lập trình bằng ngôn ngữ IEC 61131-3, và hỗ trợ các giao thức truyền thông công nghiệp như OPC-UA (OPC Unified Architecture).

Phần mềm TwinCAT 3 được thiết kế để chạy trên nền tảng Windows và tích hợp tương thích với phần cứng của Beckhoff Automation, bao gồm các bộ điều khiển PLC, thiết bị I/O, servo drive và các phần mềm bổ trợ khác.

TwinCAT 3 cho phép người dùng xây dựng các hệ thống điều khiển phức tạp và tích hợp các chức năng giám sát, thu thập dữ liệu và phân tích trong quá trình tự động hóa công nghiệp. Nó đã trở thành một công cụ phổ biến cho các nhà phát triển và kỹ sư trong lĩnh vực tự động hóa.

Hướng dẫn làm quen và triển khai dự án với TwinCAT 3:
 1. Scan I/O tự động
 2. Viết thử chương trình PLC đơn giản
 3. Cấu hình I/O mạng EtherCAT với EK1100, EK1110
 4. Cấu hình I/O mạng EtherCAT với Omron NX-ECC201, NX-ECC202 hoặc NX-ECC203
 5. Làm quen điều khiển Motion với Fastech Ezi-SERVO EtherCAT
 6. Điều khiển Servo Omron R88M/ R88D EtherCAT
 7. ...

Video về PC/ PLC/ HMI/ IO thương hiệu beckhoff và phần mềm TwinCAT 2, TwinCAT 3:
 • Sửa lỗi, sao lưu và chỉnh sửa chương trình Beckhoff CX

 • Module điều khiển động cơ STEP Beckhoff KL2531

 • Module vào/ ra số Beckhoff KL1488, KL2488

 • Beckhoff BK3110, BK3120, BK3150 Profibus

 • Beckhoff CX9000

 • Module Beckhoff EL1809, EL1889, EL2889

 • Beckhoff EK1100/ EK1110

 • Hướng dẫn Beckhoff CX9000

 • Module ngõ vào/ ra số Beckhoff KL1xxx, KL2xxx :

 • Module Analog Beckhoff KL3xxx, KL4xxx: KL3311, KL3314, KL3102, KL3022, KL4132, KL3052, ..

 • Cấu hình, chẩn đoán Beckhoff coupler/ controller/ IO

 • Beckhoff EK1100, EK1110, EL1889, EL1809, EL2889: Mô-đun EtherCAT

 • Hướng dẫn Beckhoff KS2000 - Cấu hình và chẩn đoán lỗi Beckhoff

 • Hướng dẫn Beckhoff CX8090 - Phần 1

 • Hướng dẫn PC nhúng, tích hợp trình điều khiển PLC CX8090 - Phần 2

 • Beckhoff EK1122, EL2904: Chẩn đoán và fix lỗi với TwinCAT 2/ TwinCAT 3


 • Hướng dẫn cài đặt địa chỉ IP cho Beckhoff BK9000, BK9050 và BK9100 | Configure IP Address

 • BK3110, BK3120 lỗi BF, DIA Profibus | Beckhoff BK3000, BK3010, BK3100, BK3110, BK3120, LC3100

 • BK9050 vs S7-1200: Kết nối Beckhoff BK9050 với PLC Siemens S7-1200

 • Kết nối online PC/PLC Beckhoff CX8093 với PC

 • Kết nối Wago 750-337/ 750-347, Beckhoff BK5120 với PLC Schneider M241 mạng CANopen

 • Siemens S7-1200 vs Beckhoff CX8090 | Truyền thông PLC với PC/PLC mạng TCP

 • Kết nối, lập trình Beckhoff EP2308, EP1008 | EtherCAT Box vs CX8090

 • Hướng dẫn Beckhoff BK3110 | Kết nối Profibus với PLC Siemens S7-300

 • Sửa lỗi EK1100 OP LNK_ERR B | Beckhoff EtherCAT coupler problem ...