Beckhoff EL2904 - Hướng dẫn cấu hình và sử dụng

1. Đấu nối thiết bị theo sơ đồ sau


2. Khai báo cấu hình trong phần mềm TwinCAT
- Thêm module EL2904 vào cấu hình

- Nhập địa chỉ FSoE

- Cài đặt kết nối TwinSAFE

3. Dò lỗi
- Dựa theo trạng thái đèn LED trên Module EL2904 để phán đoán và tìm ra lỗi

- EL2904: Mô-đun an toàn TwinSAFE Beckhoff