Beckhoff EK1122 | 2-port EtherCAT junction
EK1122 là một nút mạng 2 cổng EtherCAT có thể được sử dụng trong một đoạn EtherCAT Terminal ở bất kỳ vị trí nào giữa các EtherCAT Terminal và cho phép cấu hình các topology star EtherCAT. Một hub star EtherCAT modul có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều đơn vị EK1122 trong một trạm.

Các tính năng đặc biệt:
  • Công nghệ kết nối: 2 x ổ cắm RJ45
  • Độ dài kết nối: lên đến 100 m
  • Có thể sử dụng để cấu hình topology star EtherCAT
  • EK1122 có hai ổ cắm RJ45, cho phép kết nối cáp Ethernet với đầu nối RJ45 và thiết lập kết nối với đoạn EtherCAT tiếp theo hoặc các thiết bị EtherCAT riêng lẻ. EK1122 hỗ trợ kết nối và ngắt kết nối các đoạn EtherCAT trong quá trình hoạt động (Hot Connect).