Hướng dẫn sử dụng Beckhoff EK1122

- Kết nối EK1122 vào hệ thống mạng EtherCAT
(Ví dụ như hình minh họa bên dưới)

- Trong phần mềm TwinCAT (hoặc tương tự), khai báo module EK1122

- Chẩn đoán lỗi thông qua các đèn LED trạng thái trên Mô-đun Beckhoff EK1122