Hướng dẫn kiểm tra, chẩn đoán lỗi Mô-đun/ Coupler/ Controller Beckhoff

- Hình ảnh thực tế của cụm I/O Beckhoff BK5120

- Chuẩn bị cáp USB WAGO 750 để kết nối với Coupler WAGO


- Xác định địa chỉ cổng COM của WAGO USB

- Kết nối cáp USB với Wago Coupler Beckhoff  để bắt đầu quá trình dò lỗi

- Giao diện phần mềm Beckhoff KS2000 dùng để kết nối Coupler Beckhoff với PC

- ON thử các ngõ ra I/O bằng cách click chuột vào đèn LED tương ứng trong phần mềm KS2000

- Phần mềm Beckhoff KS2000 hỗ trợ cấu hình, dò lỗi, đọc trạng thái Data, ... theo thời gian thực

Video thao tác kiểm tra, test với Beckhoff KS2000: