Beckhoff KS2000: Configuration  and diagnostics software

Phần mềm cấu hình và chẩn đoán KS2000

Tổng quan
Công cụ phần mềm KS2000 được sử dụng để cấu hình, tham số hóa và hoàn tất kết nối bus coupler và bus terminals.

Cấu hình
Cấu hình ngoại tuyến đang được xây dựng.

Tham số hóa
KS2000 cung cấp truy cập đơn giản vào các tham số của trạm terminal: cho tất cả các bus coupler và tất cả các bus terminal thông minh, các hộp thoại cấp cao cụ thể có sẵn để thay đổi các thiết lập một cách dễ dàng.
Hoặc bạn có thể truy cập đầy đủ vào tất cả các thanh ghi nội bộ của bus coupler và terminal thông minh. Tham khảo tài liệu kỹ thuật của các terminal để biết ý nghĩa của các thanh ghi. Bạn sẽ tìm thấy tài liệu kỹ thuật trên đĩa CD KS2000.

Hoàn tất kết nối
Công cụ phần mềm KS2000 giúp dễ dàng hoàn tất việc kết nối các bộ phận máy hoặc các trạm terminal của chúng:
  • Các thiết lập coupler và terminal đã được cấu hình có thể được tải xuống các trạm terminal.
  • Sau khi đăng nhập vào trạm terminal, có thể định nghĩa các thiết lập trong coupler và terminal trực tiếp 'trực tuyến'. Các hộp thoại cấp cao và truy cập thanh ghi giống như trong giai đoạn cấu hình có sẵn cho mục đích này.
  • Các thay đổi trong các thiết lập coupler không có hiệu lực cho đến khi khởi động lại. Việc khởi động lại coupler có thể được kích hoạt từ KS2000.
  • Khi 'thiết lập của nhà sản xuất' được chọn trong KS2000, sau khi khởi động lại, bus coupler lại hoạt động với các thiết lập được xác định trong các thiết lập của nhà sản xuất.
  • KS2000 cung cấp truy cập vào hình ảnh quá trình của bus coupler. Do đó, hình ảnh đầu vào và đầu ra của coupler có thể được quan sát bằng cách giám sát.
  • Đối với hoàn tất kết nối của các terminal đầu ra, các giá trị quá trình có thể được chỉ định trong hình ảnh đầu ra.
  • Tất cả các khả năng trong 'chế độ trực tuyến' có thể được sử dụng song song với hoạt động thực tế của trường trình bus. Đồng thời, tất nhiên là giao thức bus trường luôn có độ ưu tiên cao hơn.
  • Giao diện người dùng của công cụ phần mềm KS2000 được đa ngôn ngữ hóa. Chương trình tự động bắt đầu bằng ngôn ngữ quốc gia tương ứng được thiết lập trong WindowsNT (nếu ngôn ngữ đó có sẵn). Ngôn ngữ cũng có thể được thay đổi trong thời gian chạy bằng cách chọn mục 'Tùy chọn/Ngôn ngữ'. Hiện tại hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Đức.
- Giao diện phần mềm Beckhoff KS2000 dùng để kết nối Coupler Beckhoff với PC

- ON thử các ngõ ra I/O bằng cách click chuột vào đèn LED tương ứng trong phần mềm KS2000

- Phần mềm Beckhoff KS2000 hỗ trợ cấu hình, dò lỗi, đọc trạng thái Data, ... theo thời gian thực

Để kết nối các Coupler/ Bus termianal/ Controller Beckhoff với KS2000 cần có cáp USB WAGO 750:

>> WAGO usb service cable: Cáp kết nối Coupler Wago/ Beckhoff với PC