Hướng dẫn kết nối ADAM-4055 với PC


Chuẩn bị trước khi thực hiện kết nối ADAM-4055 với máy tính:
  1. Mô-đun I/O ADAM-4055
  2. Bộ chuyển đổi RS-485 sang USB ( MOXA UPort 1150 hoặc tương tự)
  3. Máy tính Windows cài sẵn phần mềm AdamApax .NET Utility hoặc ADAM-4000-5000 Utility

Các bước thực hiện để kết nối với Advantech ADAM-4055:
1. Kết nối nguồn cho ADAM-4055, kết nối RS-485 2W, Cắm cáp USB MOXA UPort 1150 vào PC
- Kết nối 2 dây D+ và D- vào tương ứng với DATA+ và DATA- của ADAM-4055


2. Lựa chọn cổng kết nối cho USB MOXA UPort 1150
- Chọn cổng RS485-2W (Kết nối RS-485 chuẩn 2 dây)
- Kiểm tra địa chỉ cổng COM của USB MOXA UPort 11503. Trong phần mềm AdamApax .NET Utility (ADAM-4000-5000 Utility thực hiện tương tự)
Các mô-đun tương thích với phần mềm AdamApax .NET Utility
ADAM-4000 Series
    ADAM-4011    ADAM-4011D  ADAM-4012    ADAM-4013
    ADAM-4015    ADAM-4015T  ADAM-4016    ADAM-4017
    ADAM-4017+  ADAM-4018    ADAM-4018+  ADAM-4018M
    ADAM-4019    ADAM-4019+  ADAM-4021    ADAM-4022T   
    ADAM-4024    ADAM-4050    ADAM-4051    ADAM-4052   
    ADAM-4053    ADAM-4055    ADAM-4056S  ADAM-4056SO   
    ADAM-4060    ADAM-4062    ADAM-4064    ADAM-4068
    ADAM-4080    ADAM-4069    ADAM-4115    ADAM-4117
    ADAM-4118    ADAM-4150    ADAM-4168    ADAM-4521
    ADAM-4586

ADAM-5000 Series (Modbus)
    ADAM-5000/485
    ADAM-5000E

- Sau khi thay đổi cổng COM ở bước 2, Chọn Refresh Subnodes hoặc Add COM Ports để thêm công mới.

- Sau khi xác định được cổng COM đúng của MOXA UPort 1150, Search Device để tìm kiếm thiết bị ADAM

- ADAM-4055 địa chỉ 0D (Hex) đã được tìm thấy, cấu hình hoặc test thử các địa chỉ I/O tùy ý.


- Và cũng có thể xem trực tiếp địa chỉ Modbus trực tiếp trên phần mềm

>> Địa chỉ Modbus I/O của ADAM-4055 Advantech