ADAM-4000 I/O Modbus Mapping Table


Danh sách các mã hàng dòng ADAM-4000 I/O hỗ trợ giao thức Modbus của hãng Advantech:

(Click vào từng model để xem bảng địa chỉ Modbus chi tiết)

1 ADAM-4015 6-channel RTD Input Module

2 ADAM-4017+ 8-channel Analog Input Module

3 ADAM-4018+ 8-channel Thermocouple Input Module

4 ADAM-4019+ 8-Channels Universal Analog Input Module

5 ADAM-4021-F 1-channel Analog Output Module

6 ADAM-4024 4-channel Analog Output Module

7 ADAM-4050 16-channel Digital I/O Module

8 ADAM-4051 16-channel Isolated Digital Input with LED Module

9 ADAM-4053 (E version) 16-channel Digital Input Module

10 ADAM-4055 16-channel Isolated Digital I/O with LED Module

11 ADAM-4056S 12 channel Sink-type Isolated Digital Output Module

12 ADAM-4056SO 12 channel Source-type Isolated Digital Output Module

13 ADAM-4060 (E/F version) 4-channel Relay Output Module

14 ADAM-4068 8 Relay Output Module

15 ADAM-4069 8 Power Relay Output Module

16 ADAM-4080 (E version) 2-ch Counter/Frequency Module


Xem thêm: