Tạo project mới với B&R Automation Studio 4

Trong phần mềm Automation Studio, một project mới được tạo bằng cách chọn File/ New project từ thanh Menu chính hoặc tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + N.


Cấu hình phần cứng cho project mới: Cấu hình phần cứng có thể được tạo bằng 3 cách khác nhau.

  • Định nghĩa thủ công bằng tay
  • Dò tự động phần cứng tự động online
  • Nhập vào từ một file


Lựa chọn thiết bị đích (target system)


Trong hộp thoại cuối cùng, chọn hệ thống đích. Trong tab Danh mục, người dùng có thể chọn danh mục (ví dụ: Hệ thống X20, PPC, PC Tiêu chuẩn). Hệ thống đích đang được sử dụng có thể được chọn trong trường ở dưới (ví dụ: X20CP3583, X20CP1301, PC). Như một phương án thay thế, bạn có thể sử dụng trường văn bản Tìm kiếm để tìm kiếm trực tiếp cho hệ thống đích.


Để bắt đầu một Giả lập Thời gian Thực thi Tự động hóa (ARsim), chọn PC Tiêu chuẩn trong danh mục và PC trong trường ở dưới. ARsim về cơ bản tương ứng với chức năng của tất cả các hệ thống đích.Xem thêm: