Beckhoff BK5150 | CANopen Compact Bus CouplerBK5150 | Bộ Kết nối Bus Compact CANopen

Bộ Kết nối Bus Compact BK5150 cho CANopen mở rộng hệ thống Bus Terminal của Beckhoff thông qua phiên bản tiết kiệm chi phí trong một thiết bị nhỏ gọn. Lên đến 64 Bus Terminals được hỗ trợ; với sự mở rộng của bus terminal, lên đến 255 Bus Terminals có thể được kết nối. Bộ Kết nối Bus CANopen cung cấp chức năng tự động xác định tốc độ baud lên đến 1 Mbaud và hai công tắc chọn địa chỉ để gán địa chỉ. Một đầu nối 5 chân cho kết nối fieldbus được bao gồm trong phạm vi cung cấp.