ifm AS-Interface PROFIBUS DP gateway AC1411 | AS-i Gateway 1Master PB


Nhà sản xuất: ifm
Mã đặt hàng: AC1411
Giao thức truyền thông: AS-interface, Profibus

Xem thêm:

Video tham khảo thêm về mạng ASi:
  • Hướng dẫn kết nối PLC Siemens S7-300 với Bihl+Wiedemann, Pepperl+Fuchs và ifm mạng ASi

  • Mạng truyền thông công nghiệp ASi | Siemens, Pepperl+Fuchs, ifm, Bihl+Wiedemann, ...