WAGO-I/O-IPC-G2 Linux 2.6 | Industrial PC with Geode 266 MHz
WAGO-I/O-IPC 758-870 là một máy tính công nghiệp nhỏ gọn được thiết kế cho các ứng dụng điều khiển tổng quát. Mặc dù thiết kế nhỏ gọn, IPC tích hợp tất cả các chức năng tiêu chuẩn của máy tính, bao gồm các giao diện mạng và giao diện trường (fieldbus).

Do vỏ máy nhỏ gọn, I/O-IPC có thể lắp đặt trên ray DIN 35. Các mô-đun vào và ra của WAGO-I/O-SYSTEM có thể được kết nối trực tiếp.

Ngoài ngành công nghiệp chế biến và tự động hóa tòa nhà, các thị trường điển hình cho ứng dụng IPC bao gồm ngành công nghiệp máy móc và xưởng sản xuất tiêu chuẩn (ví dụ: đóng gói, đóng chai, dệt may, sản xuất và chế biến kim loại & gỗ).

Mã đặt hàng:
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 758-870/000-310
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 PROFIBUS DP Master 758-870/000-311
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 CANopen Master 758-870/000-312
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 PROFIBUS DP Slave 758-870/000-314
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 CoDeSys Visu 758-870/000-110
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 CoDeSys Visu
PROFIBUS DP Master
758-870/000-111
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 CoDeSys Visu
CANopen Master
758-870/000-112
I/O-IPC-G2 Linux 2.6 CoDeSys Visu
PROFIBUS DP Slave
758-870/000-114
I/O-IPC-G2 Linux TeleControl 758-870/000-130
I/O-IPC-G2 Linux TeleControl PDP-M 758-870/000-131


Xem thêm: