WAGO 750-837 | Controller CANopen; 128/64 KB Program/RAM; MCS


Bộ điều khiển CANopen; Item số 750-837; 128/64 KB Chương trình/RAM; MCS

Bộ điều khiển CANopen kết hợp chức năng điều khiển, giao diện I/O và fieldbus trong một thiết bị duy nhất.

Việc lập trình ứng dụng tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập vào tất cả dữ liệu fieldbus và I/O.

Các tính năng và ứng dụng:
  • Kiểm soát phân tán để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC.
  • Phân chia ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra riêng lẻ.
  • Đáp ứng lỗi có thể được lập trình trong trường hợp xảy ra sự cố fieldbus.
  • Tiền xử lý tín hiệu giảm số lần truyền dữ liệu qua fieldbus.
  • Kiểm soát trực tiếp thiết bị ngoại vi để giảm thời gian phản hồi của hệ thống.
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn.