Beckhoff EL6601 | Đầu giao tiếp 1 cổng, kết nối Ethernet, cổng switch EthernetĐầu giao tiếp cổng switch Ethernet EL6601 được sử dụng để kết nối phi tập trung các thiết bị Ethernet vào mạng EtherCAT Terminal. Hệ thống EtherCAT chuyển tiếp giao tiếp Ethernet của các thiết bị kết nối một cách hoàn toàn trong suốt và không gây va chạm.

Đầu cổng switch có thể được lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trong chuỗi EtherCAT. Không cần cấu hình.

Các lợi ích khác làm nổi bật sự phù hợp đặc biệt cho ứng dụng trong môi trường công nghiệp:

  • Thiết kế nhỏ gọn trong vỏ EtherCAT Terminal
  • 10/100 Mbit/s, nửa đồng bộ hoặc toàn đồng bộ, tự động phát hiện tốc độ truyền dữ liệu
  • Hỗ trợ biến mạng (network variables)