Beckhoff EL5101 | Đầu giao tiếp bộ mã hóa 1 kênh EtherCAT, tăng dần, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz
Đầu giao tiếp EL5101 EtherCAT Terminal là một giao diện cho việc kết nối trực tiếp với bộ mã hóa tăng dần có tín hiệu chênh lệch (RS422) hoặc tín hiệu đơn TTL. Các tần số đầu vào lên đến 1 MHz có thể được đánh giá. Hai đầu vào số học 24 V bổ sung có sẵn để lưu trữ, chặn và thiết lập trạng thái bộ đếm. Đầu ra thông báo lỗi của bộ mã hóa có thể được kết nối và đánh giá qua đầu vào trạng thái. Nguồn cấp 5 V và 24 V của bộ mã hóa có thể được cung cấp trực tiếp qua các điểm kết nối của terminal.

Các tính năng đặc biệt:
  • Lưu trữ, chặn, thiết lập bộ đếm
  • Đo tần số và chu kỳ tích hợp
  • Có thể sử dụng như một bộ đếm tăng/giảm 5 V tùy chọn
  • Microincrements
  • Đọc đồng bộ giá trị vị trí qua các đồng hồ phân phối EtherCAT
  • Thời gian đánh dấu trên cạnh tăng cuối cùng được đăng ký
Ngoài ra, EL5101 cho phép đo một chu kỳ hoặc tần số với độ phân giải 100 ns. Với tính năng microincrements có thể nội suy tùy chọn, EL5101 có thể cung cấp các vị trí trục chính xác hơn cho các trục động. Nó cũng hỗ trợ đọc đồng bộ giá trị bộ mã hóa cùng với dữ liệu đầu vào khác trong hệ thống EtherCAT thông qua các đồng hồ phân phối EtherCAT chính xác cao (DC). Một dấu thời gian cho cạnh tăng cuối cùng được đăng ký cũng có sẵn. Việc sử dụng các hồ sơ bộ mã hóa cho phép liên kết dữ liệu quy trình một cách đơn giản và nhanh chóng cho các ứng dụng điều khiển chuyển động.